اتحادیه اروپا مقررات ارزهای دیجیتال را برای مبارزه با پولشویی وضع کرد

پارلمان اروپا مقررات جدیدی را تصویب کرد که برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال با هدف مبارزه با پولشویی، تعهدات رسمی را برای بررسی دقیق وضع می‌کند.

قوانین جدید با هدف بهبود “اقدامات لازم و بررسی هویت” برای مشتریان، به نهادهایی مانند مدیران دارایی های رمزنگاری گسترش یافته است.

این نهادها همچنین ملزم به گزارش هر گونه فعالیت مشکوک به مقامات خواهند بود.

2024-04-25 16:52:07