ادامه انویدیا به مسیر توسعه هوش مصنوعی با رکورد درآمدی

ادامه انویدیا به مسیر توسعه هوش مصنوعی با رکورد درآمدی

محرک اصلی درآمد این شرکت، محصولات مرکز داده، به رکورد ۲۲.۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۴۲۷ درصد رشد داشت.

این درآمد باعث افزایش قیمت سهام NVDA و رسیدن به رکورد جدیدی در قیمت آن شد.

اکنون ارزش بازار این شرکت در بازار سهام به بیش از ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است.

2024-05-24 12:57:09