صرافی کوینکس از بروزرسانی شبکه KLAY پشتیبانی خواهد کرد

ارتقای شبکه KLAY با نماد Klaytn در صرافی کوینکس

در اطلاعیه اخیر صرافی کوینکس، اعلام شده است که شبکه KLAY با نماد Klaytn در این صرافی به طور کامل پشتیبانی خواهد شد. ارتقای شبکه KLAY در شماره بلاک 147,534,000 صورت خواهد گرفت. به منظور حفظ امنیت دارایی‌های کاربران، کوینکس واریز و برداشت توکن‌های KLAY را تعلیق کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. خدمات واریز و برداشت تا ساعت ۴:۰۰ در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ تعلیق خواهد شد. پس از پایداری شبکه ارتقایافته، خدمات واریز و برداشت دوباره فعال خواهد شد. در این مدت، معامله و انتقال درون برنامه‌ای توکن‌های KLAY در کوینکس تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. پس از تکمیل ارتقا، کاربران به طور مناسب مطلع خواهند شد.

2024-03-08 07:03:10