ارتقای شبکه SEI و تعلیق خدمات واریز و برداشت در صرافی کوینکس

به منظور ارتقای شبکه SEI، شبکه بلاکچینی لایه اول که به طور اختصاصی برای اجرای صرافی‌های غیرمتمرکز توسعه یافته است، در شماره بلاک 60,622,970 تحت ارتقا قرار خواهد گرفت. صرافی کوینکس در آخرین اطلاعیه منتشر شده در کانال تلگرامی خود، اعلام کرده است که این ارتقا را به طور کامل پشتیبانی خواهد کرد.

با توجه به ارتقا شبکه، صرافی کوینکس به منظور اطمینان از امنیت دارایی‌های کاربران، واریز و برداشت توکن‌های SEI را تعلیق کرده است. این اقدامات جهت حفاظت از سرمایه‌های کاربران صورت گرفته است.

با انجام این ارتقا، خدمات واریز و برداشت توکن‌های SEI در صرافی کوینکس موقتاً تعلیق شده است. با پایدار شدن شبکه ارتقایافته، این خدمات بازگشایی خواهد شد. در این مدت زمان، معامله و انتقال درون برنامه‌ای توکن‌های SEI در کوینکس تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. پس از تکمیل ارتقا، کاربران از این امر مطلع خواهند شد.

2024-03-08 07:03:16