السالوادور از اتباع خارجی دعوت می‌کند که بیت کوین به این کشور بیاورند!

استقبال السالوادور از خارجی‌هایی که با اهدای بیت کوین به توسعه کشور کمک می‌کنند

دولت السالوادور با آغوش باز از خارجی‌هایی که می‌خواهند به برنامه‌های توسعه دولت از طریق اهدای بیت کوین کمک کنند، استقبال کرده است. در گزارشی که اخیراً منتشر شده، یک رأی‌گیری غافلگیرکننده در ۲۰ دسامبر منجر به تصویب قانونی جدید شد که در روزهای آینده اجرا خواهد شد. قانون مطرح شده در این گزارش، چیزی در مورد حداقل بیت کوین مورد نیاز برای دسترسی سریع‌تر به ویزای شهروندی این کشور نگفته است. با این حال، گفته می‌شود که نگرش مثبت السالوادور نسبت به بیت‌ کوین منجر به افزایش جمعیت خارجی و ورود ساکنان جدید به این کشور شده است. برخی از هواداران ارزهای دیجیتال، از مناطق دیگر به السالوادور به ویژه مناطق ساحلی آن، مهاجرت کردند.

2024-03-08 06:13:56