همبستگی قیمت بیت کوین با عرضه تتر به چه صورت است؟

افزایش عرضه تتر و تأثیر آن بر قیمت بیت کوین

افزایش ۳۰ میلیارد دلاری عرضه تتر (USDT) باعث تأثیر مثبتی بر قیمت بیت کوین (BTC) شده و این همبستگی باعث افزایش نقدینگی و جذب سرمایه در بازار بیت کوین می‌شود. شرکت تحلیل ارزهای دیجیتال CryptoQuant در گزارش اخیر خود رابطه بین عرضه در گردش تتر و قیمت بیت کوین را بررسی کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده، از پایان سال ۲۰۲۲ عرضه در گردش تتر حدود ۳۰ میلیارد افزایش یافته و هر افزایش عرضه، تأثیر مثبتی بر رشد قیمت بیت کوین داشته است. این همبستگی یکی از یافته‌های اصلی گزارش CryptoQuant بوده است. به گفته تحلیلگران این شرکت، بیت کوین به دلیل افزایش عرضه تتر در یک روند مثبت قرار گرفته است. در بازار فعلی نشانه‌هایی از افزایش نقدینگی بیت کوین نیز به چشم می‌خورد. این اتفاق را می‌توان به ورود سرمایه جدید نسبت داد که احتمالاً تحت‌تأثیر صندوق تبادل نامه بیت کوین (ETF) و افزایش جذابیت این دارایی برای سرمایه‌گذاران بوده است. CryptoQuant در نتیجه‌گیری خود می‌گوید که یک همبستگی قوی بین عرضه تتر و حرکت قیمت بیت‌کوین وجود دارد. تحلیلگران معتقند که این همبستگی به افزایش حجم معاملات و ایجاد یک محیط پویا برای قیمت بیت کوین کمک کرده است.

2024-03-08 06:42:02