اکنون فرصت خرید ارز دیجیتال است

به گفته آرتور هیز، هم بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال بیت مکس، چند ماه آینده فرصت مناسبی برای خرید ارزهای دیجیتال قبل از شروع موج بعدی صعود بازار است.

او معتقد است با توجه به سیاست‌های انبساطی پولی، بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در ادامه سال جاری رشد خواهند کرد.

به اعتقاد هیز، انتخابات آینده آمریکا نیز باعث تحریک بازار خواهد شد، چرا که مقامات مالی تمایل به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی برای حمایت از بایدن دارند.

2024-05-07 13:08:25