ایلان ماسک: سوگیری سیاسی در سیستم های هوش مصنوعی بزرگترین نگرانی است

ایلان ماسک: سوگیری سیاسی در سیستم های هوش مصنوعی بزرگترین نگرانی است

ایلان ماسک، کارآفرین فناوری میلیاردر، نگرانی های خود را در مورد سوگیری احتمالی در پروتکل های هوش مصنوعی (AI) امروزی ابراز کرده است.

در سخنرانی خود در نمایشگاه ویوا تک پاریس، او اظهار داشت که سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی دارای تعصب و سوگیری خطرناکی نسبت به تصحیح سیاسی هستند.

ماسک همچنین نگرانی‌های دیگری در مورد عملکرد دقیق و راستی‌آزمایی سیستم‌های هوش مصنوعی فعلی ابراز کرد.

به همین دلیل او شرکت xAI را در ژوئیه ۲۰۲۳ تأسیس کرد تا سیستم‌های هوش مصنوعی جدیدی با تمرکز بر راستگویی و جستجوی حقیقت توسعه دهد.

2024-05-26 19:38:03