بهبود بانک های اروپایی با کاهش چشم انداز BNP Paribas و ING متوقف می شود

بهبود بانک های اروپایی با کاهش چشم انداز BNP Paribas و ING متوقف می شود

پس از آنکه BNP Paribas و ING در روز پنجشنبه نسبت به چشم انداز چالش برانگیزتر هشدار دادند و سرمایه گذاران دوباره ارزیابی کردند که کدام وام دهندگان به دلیل افزایش نرخ بهره بالاتر آسیب پذیرتر هستند، بهبود قوی بانک های اروپایی با شکست احتمالی مواجه می شود. عقب نشینی می کند.

سهام BNPP که پیش‌بینی‌ها را از دست داد و هدف اصلی سودآوری را به عقب راند، در بزرگترین افت یک روزه خود از مارس ۸ درصد کاهش یافت، در حالی که سهام بانک هلندی ING به دلیل پیش‌بینی درآمد پایین‌تر برای سال ۲۰۲۴ به شدت سقوط کرد.

2024-06-13 17:45:40