ترامپ یا بایدن؛ کدام دولت‌ بر پذیرش بیت‌ کوین تأثیر بیشتری می‌گذارد؟

بیت کوین در دوران ترامپ و بایدن: مقایسه برتری بیشتری کدام ریاست‌جمهوری برای رمزارز

اکنون که ETFهای اسپات بیت کوین در سال انتخابات آمریکا تأیید شده‌اند، بحث‌ها بیشتر بر این موضوع متمرکز است که کدام دولت آتی، ترامپ یا بایدن، برای بیت کوین مفیدتر خواهد بود. در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، مقررات دولت در زمینه رمزارزها کمتر بود و این امر به رشد بیت کوین کمک کرد. فقدان مقررات سخت‌گیرانه امکان توسعه گسترده در فضای کریپتو را فراهم کرد و محیطی ایجاد شد که در آن پروژه‌های بیت کوین و بلاک چینی می‌توانستند رشد کنند. سیاست‌های اقتصادی ترامپ، مانند کاهش مالیات و مقررات، به فضای سرمایه‌گذاری مثبت کمک کرد و به طور غیرمستقیم به نفع بیت کوین بود. بازار صعودی سهام و علاقه مردم به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین در دوره او به جریان ورود سرمایه در ارزهای دیجیتال سرایت کرد. دولت بایدن در کنگره پیشنهاد داده بود که باید به سمت تنظیم بیشتر فضای رمزارزها حرکت کنیم. درحالی‌که برخی از این قانون‌گذاری‌ها برای پایداری بازار مهم هستند، اما این نگرانی وجود دارد که نظارت بیش از حد نوآوری دنیای رمزارز را محدود کند. تأکید بایدن بر قوانین واضح، اگرچه در برخی جوانب مفید است، اما ممکن است باعث کاهش رشد بیت کوین نسبت به دوران ریاست‌جمهوری ترامپ شود. در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، بیت کوین در پذیرش گسترده و ادغام با سیستم مالی سنتی با چالش‌هایی مواجه شده است. اگرچه برخی پیشرفت‌ها حاصل شده، اما تمرکز آمریکا بر روی تأیید ETF اسپات بیت کوین بوده است. به طور خلاصه، در مقایسه بین دو دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و بایدن، به نظر می‌رسد که دوران ترامپ در ایجاد یک محیط مساعد برای پذیرش بیت کوین برتری بیشتری داشته است. موضع نظارتی او سخت‌گیری کمتری داشته و نقش مهمی را در شکوفایی بازار کریپتو، به‌ویژه بیت کوین در سال ۲۰۲۱ ایفا کرده است.

2024-03-08 06:36:30