بیت کوین ۴۰۰ درصد افزایش می یابد؟ تاریخ می گوید بله

بیت کوین ۴۰۰ درصد افزایش می یابد؟ تاریخ می گوید بله

بیت کوین پس از ورود به یک دوره تثبیت، سابقه انجام حرکات بسیار پرنوسان را دارد.

تاریخ نشان می دهد که بیت کوین پس از هر مرحله ادغام، هر سه ماه یکبار یک محور نزدیک داشت.

بر اساس نموداری که حرکت سه ماهه قیمت بیت کوین را از سال ۲۰۱۰ نشان می دهد، واضح است که نوسانات قابل توجه قیمت معمولاً پس از دوره های تجمیع رخ می دهد.

به دنبال ثبات نسبی، بیت کوین در ابتدای سال ۲۰۱۳ شاهد افزایش ارزش زیادی بود.

2024-07-11 18:22:07