صندوق بین‌المللی پول: ۷۵ درصد از خواسته‌های سیاست پولی آمریکا برآورده شده است

تاثیر سیاست پولی انقباضی در آمریکا و اقتصاد منطقه یورو

سیاست پولی انقباضی در آمریکا تاکنون تاثیرات قابل توجهی را بر اقتصاد این کشور داشته است. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سه چهارم از تاثیرات مدنظر آمریکا در سیاست‌های پولی آن تاکنون عملی شده است، که تقریباً ۷۵٪ از تاثیرات کلی می‌باشد. هر چند بخش کوچک‌تری از تاثیرات هنوز باقی مانده است و انتظارات برای آن هنوز باید بررسی شوند. عملکرد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۲ نیز در نتیجه اتخاذ سیاست انقباضی، رشد قوی‌تری نسبت به انتظارات داشته و در عین حال نرخ بهره نیز افزایش یافته است. از طرفی، اقتصاد منطقه یورو در رکود قرار گرفته است و این مسئله نیز می‌تواند نشان دهنده تاثیر سیاست پولی در این منطقه باشد. تراز مالی قدرتمند در خانوارها و شرکت‌ها نیز به وضعیت اقتصادی مثبت کمک کرده است. همچنین، رئیس بانک مرکزی فرانسه بیان کرده است که نمایان شدن تاثیر سیاست پولی در اقتصاد و آمارها زمان بر خواهد داشت. این تأخیر دو شکل دارد؛ اولاً، تاخیری که از زمان اتخاذ تصمیمات سیاست پولی تا شرایط مالی طول می‌کشد و ثانیاً، تاخیری که از شرایط مالی تا اقتصاد واقعی می‌باشد. رئیس بانک مرکزی فرانسه به ضرورت مشاهده تاثیرگذاری این سیاست‌ها از طریق بانک‌ها در اروپا اشاره کرده و تأکید کرده است که برای ارزیابی تاثیرگذاری بر مورد دوم، صبر و تحمل لازم است.

2024-03-08 06:35:39