تاجر افسانه ای پیتر برانت مشکل اصلی بیت کوین را اعلام کرد

تاجر افسانه ای پیتر برانت مشکل اصلی بیت کوین را اعلام کرد

پیتر برانت یک تمایل نزولی را مشاهده کرد که ما منحصراً در این بازار شاهد آن هستیم.

طلای دیجیتال با وجود اینکه در روند صعودی قرار دارد به تدریج ارزش خود را از دست داده است، اما بدترین چیز بزرگی اصلاحی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

برانت که به دلیل پیش بینی دقیق و درک عمیق خود از بازار مشهور است، خاطرنشان کرد که اصلاحات فعلی در بیت کوین باید سرمایه گذاران را نگران کند. م

میانگین متحرک نمایی ۲۰۰، که در طول تاریخ به عنوان یک خط حمایت قابل اعتماد عمل کرده است، توسط ارز دیجیتال شکسته شده است.

این نقض این احتمال را افزایش می دهد که اصلاح مهم تری در حال انجام است.

2024-07-08 14:41:20