بانک‌های بزرگ چین استانداردهای وام‌دهی بین بانکی را برای کاهش ریسک اعتباری تشدید کرده‌اند

تشدید نظارت بانک‌های بزرگ چین بر بانک‌های کوچک و تاثیر آن در وام‌دهی

به تازگی گزارش‌ها نشان می‌دهند که بانک‌های بزرگ دولتی چین در ماه‌های اخیر بررسی‌های خود را بر روی بانک‌های کوچک‌تر تشدید کرده‌اند. این تشدید نظارت به منظور شناسایی موسساتی است که به لحاظ کیفیت خوب نیستند و خطر عدم پرداخت وام‌هایشان وجود دارد. همچنین بانک‌های بزرگ استانداردهایی را برای وام دادن به همتایان کوچک‌تر خود در نظر گرفته‌اند و محدودیت وام دهی را کاهش داده‌اند. همچنین، مدت زمان بازپرداخت وام‌ها نیز کوتاه‌تر شده است. این تصمیم‌ها با توجه به افزایش نظارت بر بخش مالی چین، به ویژه پس از محدود کردن بخش مسکن توسط دولت، به نظر می‌رسند و با هدف جلوگیری از اثرات احتمالی بر بانک‌های بزرگ‌تر سیاست‌گذاری شده‌اند. این تصمیمات می‌تواند تاثیرات زیادی در وام‌دهی بانک‌های کوچک‌تر داشته باشد که در سال‌های اخیر به طور فعال از بانک‌های بزرگ‌تر خود وام می‌گیرند تا منابع مالی لازم را تامین کنند.

2024-03-08 06:22:40