اطلاعیه‌ جدید دولت چین در خصوص ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال

تشدید نظارت چین بر صنعت ارزهای دیجیتال تا سال ۲۰۲۴

مقامات چینی در پکن برنامه‌هایی برای تشدید نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال دارند. به گفته آنها در سال ۲۰۲۴، اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های استخراج ارزهای دیجیتال اجرا خواهد شد. شهر پکن تصمیم‌ به سرکوب فعالیت‌های مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال با رعایت قوانین و مقررات موجود دارد. به عنوان بخشی از این مقررات جدید، پکن الزامات ملی را اجرا خواهد کرد و به حذف ماینرهای ارزهای مجازی ادامه خواهد داد. در این قوانین تمرکز بر تحلیل و اصلاح طبقه‌بندی‌شده این فعالیت‌ها خواهد بود. هدف نهایی، پاکسازی قاطعانه فعالیت‌های استخراج ارزهای دیجیتال در این شهر مطابق با قوانین و مقررات تعیین شده است. کمیسیون توسعه و اصلاحات شهرداری پکن، دفتر اطلاعات شبکه شهری پکن و دفتر اقتصاد و فناوری اطلاعات بر اساس وظایف مربوطه خود، مسئول اجرای این اقدامات خواهند بود.

2024-03-08 06:47:17