ادامه حکمرانی بی‌چون و چرای بانک‌های مرکزی بر بازار در سال ۲۰۲۴

تصمیم فدرال رزرو آمریکا و تأثیر آن بر بانک‌های مرکزی جهان

با اعلام تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره کاهش نرخ بهره در سال آینده، سایر بانک‌های مرکزی جهان نیز می‌توانند این خط‌مشی را دنبال کنند، به استثنای بانک ژاپن. در سال ۲۰۲۳، بانک‌های مرکزی به حکمرانی خود ادامه دادند و قابل ذکر است که در سال ۲۰۲۴ نیز تغییر قابل توجهی در این روند انتظار نمی‌رود. با پیشروی به سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌شود که یک نبرد بین قیمت‌گذاری‌های کنونی و سیاست‌های آینده بانک‌های مرکزی به وجود آید و در نهایت، بانک‌ها تحت فشار بازار قرار گیرند و روند کاهش نرخ بهره را آغاز کنند. همچنین، به نظر می‌رسد که فرآیند کاهش تورم در سال آینده به سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. با توجه به این پیش‌بینی، بازار اوراق قرضه که تأثیر مستقیمی در نرخ بهره دارد، باید مورد نظارت قرار گیرد تا مشخص شود آیا انتظارات تریدرها درباره کاهش نرخ بهره در فصل اول ۲۰۲۴ صحیح بوده است یا خیر. اگر تریدرها اشتباه کرده باشند، می‌توان علت آن را در تغییر سیاست‌ها یا داده‌های تورمی جستجو کرد.

2024-03-08 06:16:03