نظارت بر رمزارزها، نگرانی جدید کمیته خدمات مالی اتحادیه اروپا

تعامل بین سنتی و غیرمتمرکز: نگرشی نو به آینده نظارت بر دارایی‌های دیجیتال

در اتحادیه اروپا، ماه آوریل به عنوان زمانی بسیار حیاتی محسوب می‌شود. در این ماه، مقامات ارشد در نشست FSC به بررسی آینده نظارت بر دارایی‌های دیجیتال می‌پردازند و با توجه به بازخوردهای دریافت شده، تصمیمات مهمی اتخاذ می‌شوند. در این نشست، مقامات ارشد خود را برای گفتگوهایی آماده می‌کنند که بر آینده نظارت بر دارایی‌های دیجیتال تأکید دارند. برای این منظور، یک سند غیررسمی در نهادهای اتحادیه اروپا تهیه شده است که پیش‌فرضی را از دستور کار نشست آتی کمیته خدمات مالی (FSC) ارائه می‌دهد. این نشست که ترکیبی از نمایندگان ارشد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپاست، در آن جهت‌گیری سیاست‌های چند سال آینده برای تأمین مالی دیجیتال، در کنار سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد. در جلسه FSC مورخ ۱۰ آوریل، شرکت‌کنندگان این فرصت را خواهند داشت تا نگرانی‌ها و مسائل خود را درباره اهداف و چالش‌های پیشرو بیان کنند و اطلاعات به دست آمده از شرکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌های آینده تأثیرگذار خواهند بود. این نشست برای صنایع مالی سنتی (TradFi) و صنایع مالی غیرمتمرکز (DeFi) بسیار حیاتی است تا درکی جامع از آینده کسب کنند.

2024-03-08 06:53:41