تورم آمریکا در پایین ترین سطح ۳ سال گذشته؛ بررسی نکات مهم قبل از انتشار CPI

تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا قبل از انتشار گزارش نرخ تورم

قبل از انتشار گزارش نرخ تورم (CPI) آمریکا در ساعت ۵ عصر روز سه‌شنبه، باید دانست که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) قصد دارد مقدار کاهش نرخ بهره خود را مشخص کند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در دوره ۱۲ ماهه تمام شده ماه ژانویه، نرخ تورم با افزایش ۲/۹ درصدی رکورد کمترین میزان آن در سه سال گذشته را به ثبت رسانده است. این موضوع می‌تواند نقشی کلیدی در تعیین زمان و سرعت کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ایفا کند. در صورت برآورده شدن پیش‌بینی ها، این اتفاق می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که Core CPI از ۳/۹ درصد به ۳/۷ درصد و CPI از ۳/۴ درصد به ۲/۹ درصد کاهش خواهد یافت. این امر می‌تواند نشانگر بازگشت تورم به روند کاهشی و افزایش شدت میزان افت Core CPI باشد. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، احتمال آغاز روند کاهشی نرخ بهره در ماه مارس افزایش می‌یابد.

2024-03-08 06:51:22