بی‌اعتنایی بازار به اظهارات مهم رئیس بانک مرکزی اروپا

تغییراتی در چارچوب سیاستی بانک مرکزی اروپا

هنگام حضور کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در مقابل کمیته امور اقتصادی و پولی (ECON) پارلمان اروپا در روز پنج‌شنبه، اعلام شد که چارچوب سیاستی جدید احتمالاً شامل پرتفوی بانکی و عملیات وام‌دهی خواهد بود. لاگارد تاکید کرد که آن‌ها انتظار دارند بررسی‌های نهایی این چارچوب به زودی به پایان برسد. او همچنین افزود که ترازنامه جدید احتمالاً کمتر میزان حال حاضر خواهد بود. نقل قول‌های کلیدی نشان می‌دهد که ضعف در فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف، از ساخت و ساز و تولید تا خدمات، گسترده است. داده‌های جدید به ادامه‌ فعالیت ضعیف در کوتاه‌مدت اشاره دارند. ردیاب حقوق بانک مرکزی اروپا همچنان فشار حقوقی بالایی را نشان می‌دهد. توافقات حقوقی نشان دهنده‌ کاهشی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ هستند. پروسه‌ فعلی تورمی احتمالاً ادامه داشته باشد، اما شورای اجرایی باید اطمینان حاصل کند که ما را به طور پایدار به هدف تورم ۲ درصدی نزدیک می‌شویم.

2024-03-08 06:52:56