رئیس بانک مرکزی ژاپن از تغییر سیاست‌ها در صورت تحکیم چرخه مثبت دستمزد و تورم خبر داد

تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن در صورت تقویت چرخه مثبت حقوق و تورم

رئیس بانک مرکزی ژاپن، یودا، در مورد تغییر سیاست‌های بانک در صورت تقویت چرخه مثبت حقوق و تورم صحبت کرد. او بیان کرد که تعیین زمان مناسب برای تغییر سیاست‌ها امکان‌پذیر نیست و بانک مرکزی با دقت پیشرفت‌های اقتصادی را مشاهده کرده و بر اساس آن تصمیمات مناسب را می‌گیرد. در صورت افزایش مداوم تورم، نرخ بهره اسمی نیز افزایش خواهد یافت تا با تورم مقابله کند و از ارزش پول محلی حفاظت کند. بانک مرکزی ژاپن قصد دارد با صبوری به تسهیل سیاست‌های پولی خود ادامه دهد تا شرایط مناسبی برای ادامه چرخه مثبت دستمزد و تورم ایجاد کند. بر اساس صحبت‌های یودا، تمام تلاش‌ها و سیاست‌های کنونی بانک مرکزی ژاپن برای آماده‌سازی شرایط مذاکرات دستمزد در بهار سال آینده است. پس از این مذاکرات، سوال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود سیاست‌های پولی خود را به حالت عادی برگرداند یا خیر.

2024-03-08 06:13:49