زمان‌بندی جدید معاملات بروکر IFC Markets از ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

تغییر زمان‌بندی معاملات بروکر آی اف سی مارکتس

بروکر آی اف سی مارکتس (IFC Markets) تازه‌ای خبر از تغییر زمان‌بندی معاملات خود داده است. به گفته این بروکر در وب‌سایت خود، به دلیل انتقال به ساعت تابستانی در ایالات متحده و کانادا، زمانبندی معاملات برخی از ابزارهای IFC از تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۴ (۲۰ اسفند ۱۴۰۲) تغییر خواهد کرد. در جدول زیر می‌توانید ابزارهایی که معاملات آن‌ها دستخوش تغییر می‌شوند را مشاهده کنید (ساعات نوشته شده روبروی هر قرارداد به وقت ساعت اروپای مرکزی است):

– ابزارهای معاملاتی فارکس (USDIDX): دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00)

– ابزارهای معاملاتی کریپتو (کشنبه): دوشنبه (00:00 – 08:00, 09:00 – 24:00)، دوشنبه — جمعه (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00)، شنبه (00:00 – 08:00, 09:00 – 24:00)

– CFD در XAUUSD و XAGUSD و XAUEUR و XAGEUR و XPTUSD و XPDUSD و XAUXAG و XAUOIL و قراردادهای CFD کالا در C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و OIL و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL#: دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00)

– CFD در DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP: دوشنبه — جمعه (01:00 — 21:00)

– قراردادهای CFD سهام در …-S# و …-CA# و …-ETF#: دوشنبه — جمعه (14:30 — 21:00)

– قراردادهای CFD کالا در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO#: دوشنبه — جمعه (01:00 — 13:45 و 14:30 — 19:20)

– قراردادهای CFD کالا در C-BRENT# و F-BRN#: دوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00)

– قراردادهای CFD کالا در C-COFFEE, #F-KC#: دوشنبه — جمعه (01:00 — 22:00)

– قراردادهای CFD کالا در C-COCOA# و F-CC#: دوشنبه — جمعه (10:15 — 18:30)

– قراردادهای CFD کالا در C-ORANGE# و F-JO#: دوشنبه — جمعه (10:45 — 18:30)

– قراردادهای CFD کالا در C-COTTON# و F-CT#: دوشنبه — جمعه (13:00 — 19:00)

– قراردادهای CFD کالا در C-RICE# و F-ZR#: دوشنبه — جمعه (02:00 — 19:20)

– قراردادهای CFD کالا در C-SUGAR# و F-CB#: دوشنبه — جمعه (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20)

– قراردادهای CFD کالا در C-FCATTLE# و C-LCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE#: دوشنبه — جمعه (09:30 — 18:00)

– قراردادهای آتی CFD بیت کوین F-BTC#: دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)، جمعه (00:00 — 22:00)

2024-03-08 07:09:37