جهان بر روی یک مشکل ۹۱ تریلیون دلاری نشسته است

جهان بر روی یک مشکل ۹۱ تریلیون دلاری نشسته است

صندوق بین‌المللی پول (IMF) از آمریکا می‌خواهد برای مقابله با بدهی رو به افزایش خود اقدامات فوری انجام دهد.

این بدهی ناشی از عواملی مانند هزینه‌های همه‌گیری است و باعث ایجاد نگرانی در بین سرمایه‌گذاران شده است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که در صورت عدم کنترل، این بدهی می‌تواند پیامدهای جدی از جمله کاهش بودجه خدمات عمومی، افزایش هزینه‌های استقراض برای همه و کند شدن رشد اقتصادی داشته باشد.

سیاستمداران به دلیل عدم محبوبیت این موضوع از پرداختن به آن تردید دارند، اما ممکن است تصمیمات سختی مانند افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های بخش‌های ضروری اتخاذ شود.

2024-07-09 17:50:48