جی‌پی مورگان می‌گوید جریان‌های ورودی کریپتو بسیار ضعیف به نظر می‌رسند

جی پی مورگان نگرانی‌هایی را درباره کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ارزهای دیجیتال در سال جاری، علی‌رغم افزایش شدید قیمت‌های کریپتو، مطرح کرد.

به گفته تحلیلگران این بانک، جریان نسبتاً ضعیف سرمایه گذاری در صنعت کریپتو می تواند خطری منفی برای پایداری رونق فعلی بازار ایجاد کند.

تیم جی پی مورگان تاکید کرد که جریان های سرمایه گذاری خطرپذیر به صنعت کریپتو از اول سال تا به امروز در مقایسه با سال های گذشته کاملاً محدود به نظر می رسد.

تحلیلگران اضافه کردند که بهبود سرمایه گذاری خطرپذیر برای بهبود پایدار در بازارهای رمزنگاری بسیار مهم است.

2024-04-13 15:55:45