خروج متوالی ETFهای بیت کوین برای پنجمین روز

خروج متوالی ETFهای بیت کوین برای پنجمین روز

داده های فارساید (Farside) نشان می‌دهند که در تاریخ ۲۰ ژوئن، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین (BTC) با خروج سرمایه خالص ۱۳۹.۹ میلیون دلاری مواجه شدند.

این پنجمین روز متوالی خروج و هفتمین خروج در هشت روز معاملاتی بود.

در میان صادرکنندگان ETF بلک راک (BlackRock) تنها صندوقی بود که جریان ورود سرمایه به مبلغ ۱.۵ میلیون دلار را ثبت کرد.

از سوی دیگر، پنج ناشر دیگر ETF، خروج سرمایه را گزارش کردند.

صندوق گری‌اسکیل (GrayScale) با ۵۳.۱ میلیون دلار بیشترین خروج سرمایه را داشت.

با وجود این خروج‌های قابل توجه، جریان خالص ورود سرمایه به ETFهای بیت کوین همچنان قابل توجه و ۱۴.۷ میلیارد دلار باقی مانده است.

2024-06-21 17:22:23