دریافت بیش از ۱۱ میلیون نات کوین توسط کاربران

دریافت بیش از ۱۱ میلیون نات کوین توسط کاربران

طبق اعلام تیم نات کوین، پس از پایان مهلت برداشت توکن، این ارز دیجیتال در حال حاضر دارای ۱۱.۵ میلیون دارنده است که توکن‌های خود را برداشت کرده‌اند.

در پست تلگرامی تیم نات کوین آمده که کاربران توکن‌ها را برداشت کرده، استیک کرده‌، به صرافی‌ها فرستاده یا از زنجیره خارج کرده‌اند.

همچنین توکن‌هایی که توسط کاربران برداشت نشده‌اند در توسعه‌های آینده این اکوسیستم از آنها بهره گرفته می‌شود و بخشی از آن‌ها هم سوزانده خواهد شد.

همچنین کاربرانی که برای سطوح گلد (Gold) و پلاتینیوم (Platinum) استیک کرده‌اند، پاداش‌های اضافه‌ای در نظر گرفته شده است.

قرار است که جزئیات بیشتر در این باره، طی هفته جاری اعلام شود.

توسعه‌دهندگان ضمن اعلام این امر، گفته‌اند: «مطابق معمول، هر چه کارهای بیشتری برای نات کوین انجام دهید، چیز بیشتری گیرتان می‌آید.»

2024-06-20 10:50:59