دولت انگلیس سخنرانی ریشی سوناک در مورد سیاست مهاجرت را لغو کرد

دولت انگلیس سخنرانی ریشی سوناک در مورد سیاست مهاجرت را لغو کرد

انتظار می‌رفت نخست وزیر بریتانیا، ریشی سوناک، در دسامبر بیانیه‌ای در مورد مسائل کلیدی پیرامون سیاست‌های مهاجرتی ارائه دهد.

گزارش روزنامه گاردین بیان می‌کند که پیشنهاد سخنرانی سوناک درباره مهاجرت به دلیل اختلاف شدید حزب محافظه‌کار بر سر لایحه رواندا و همچنین اتهاماتی مبنی بر «دست‌کاری ارقام« در رابطه با اسکان متقاضیان پناهندگی، لغو شده است.
ادعا می‌شود که وزارت کشور بریتانیا به جای اینکه واقعاً درخواست‌های مربوط به پناهندگی قدیمی را برطرف کند، صرفاً آنها را دوباره طبقه‌بندی می‌کند. چیزی که شبیه جابه‌جایی فرم‌ها از این جیب به آن جیب به نظر می‌رسد. این عمل برای محقق شدن وعده سوناک مبنی بر رفع مشکل پرونده‌های قدیمی پناهجویی انجام می‌شود.

یک منبع در این گزارش اشاره می‌کند که:

بسیاری از پرونده‌ها به دلیل عدم تکمیل به موقع پرسشنامه‌ها توسط متقاضیان یا عدم حضور آنها در مصاحبه رد می‌شوند. فرم‌های آنها دوباره ارسال و پرونده‌ها مجدداًطبقه‌بندی می‌شوند (به عنوان «پرونده‌های ثانویه پناهندگی»)، اما دیگر بخشی از پرونده‌های قدیمی محسوب نخواهند شد. به نظر می‌رسد این راهی برای دستکاری ارقام برای رسیدن به هدف نخست‌وزیر است.

مهاجرت موضوعی داغ در کشورهای بزرگ، از جمله کانادا محسوب می‌شود.

2024-03-08 06:09:23