رواج معاملات ملک با ارزهای دیجیتال در ایران

خرید و فروش ملک با ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر مورد توجه برخی معامله‌گران املاک قرار گرفته است.

نبود قوانین شفاف درباره ارزهای دیجیتال در ایران، ریسک‌های حقوقی و امنیتی متعددی برای طرفین ایجاد می‌کند.

کارشناسان بر لزوم قانونمندشدن بازار مسکن و اعمال مالیات بر معاملات تأکید دارند تا از گسترش فساد و پولشویی در این حوزه جلوگیری شود.

آنها همچنین نسبت به خطر خروج سرمایه از کشور از طریق ارزهای دیجیتال هشدار می‌دهند.

کارشناسان معتقدند تا زمان تدوین قوانین جامع برای نظارت بر این معاملات و کاهش ریسک‌ها، این شیوه معامله در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

2024-05-13 13:16:11