سازمان DOJ طرح رد اتهامات بنیانگذار تورنادو کش را به چالش می کشد

دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) با پیشنهادی برای رد اتهامات توطئه و پولشویی علیه رومن سمنوف، یکی از بنیانگذاران تورنادو کش مخالفت کردند.

آنها استدلال کردند که پرونده دفاعی حقایق مورد مناقشه را برای بررسی هیئت منصفه مطرح کرده است، که برای درخواست های اولیه مناسب نیست.

در پاسخ وزارت دادگستری، دادستان ها تحلیل کردند که چرا یکی از بنیانگذاران تورنادو کش باید پاسخگوی جنایات ادعایی علیه او باشد.

2024-04-28 15:48:12