سهام ING با افزایش درآمد ۵ درصد افزایش یافت و نتایج قوی سه ماهه اول را به ثبت رساند

سهام ING با افزایش درآمد ۵ درصد افزایش یافت و نتایج قوی سه ماهه اول را به ثبت رساند

گروه ING نتیجه خالص قابل توجهی را به مبلغ ۱۵۷۸ میلیون یورو برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ گزارش کرد که از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت و نشان از عملکرد تجاری قوی داشت.

با واکنش مثبت سرمایه‌گذاران به این خبر، نرخ سود بانکی باعث شد سهام آن ۵.۲۱ درصد افزایش یابد.

سود مؤسسه مالی قبل از کسر مالیات ۲۲۹۳ میلیون یورو با بازده ۴ فصلی از حقوق صاحبان سهام ۱۴.۸ درصد بود.

نتایج قوی با افزایش قابل توجه درآمد کارمزد، که شاهد افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود، و سود خالص سود منعطف ناشی از وام‌دهی و بدهی‌ها، حمایت شد.

2024-06-13 17:08:58