سولانا در حال رکوردزنی؛ این بار در آدرس‌های جدید و فعال ماهانه!

سولانا: رشد قابل توجهی در تعداد آدرس‌های فعال و جدید

در روزهای اخیر توجه عمومی به سولانا جلب شده است، زیرا قیمت آن به سرعت افزایش یافته و هیجانات زیادی را در بین افراد به وجود آورده است. گوشی‌های سولانا ساگا که همراه با توکن ایردراپ بونک (BONK) ارائه می‌شوند، هنوز با قیمت هزاران دلار در eBay به فروش می‌رسند. این به دست آورد قابل توجه تنها یک سال پس از فروپاشی FTX رخ داده است که باعث کاهش قیمت آن به زیر ۱۰ دلار شده بود. با توجه به داده‌های The Block، شبکه سولانا در حال حاضر رکوردهایی را در زمینه تعداد آدرس‌های جدید و فعال ماهانه ثبت کرده است، اگرچه هنوز یک هفته تا پایان ماه باقی مانده است. تعداد آدرس‌های فعال در شبکه سولانا نسبت به ماه نوامبر حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۵/۶ میلیون رسیده است. این عدد بیشتر از رکورد قبلی سولانا در ژانویه امسال، یعنی ۱۵/۲ میلیون آدرس است. همچنین تعداد آدرس‌های جدید نیز رکورد ۶/۸ میلیون عدد را در دسامبر ثبت کرده است، در حالی‌ که رکورد قبلی در ماه می ۲۰۲۳، ۶/۶ میلیون آدرس بوده است. این شاخص‌های مثبت نشان می‌دهند که سولانا در حال رشد است. با این حال، تراکنش‌های بدون حق رأی هنوز رکودی ندارند. در شبکه سولانا، تراکنش‌هایی که شامل ارسال وجه یا فعال‌سازی قراردادهای هوشمند می‌شوند، برای اعتبارسنجی شبکه استفاده می‌شوند. این امر تراکنش‌های بدون حق رأی را به عنوان یک شاخص حیاتی برای اندازه‌گیری فعالیت واقعی کاربران می‌سازد.

2024-03-08 06:15:12