شراکت stc بحرین و Aleph برای پیشبرد DePIN در سراسر منطقه خلیج فارس

هدف stc بحرین با پیوستن به Aleph Zero از راه حل های پیشرفته برای افزایش حریم خصوصی، امنیت و تمرکززدایی در حوزه دیجیتال است.

شرکت stc، یک فعال کننده دیجیتال در سطح جهانی، همکاری خود را با Aleph Zero، یک بلاک چین لایه ۱ تقویت کننده حریم خصوصی، به عنوان بخشی از برنامه Web3 Launchpad خود را اعلام کرده است.

این همکاری زیربنای تعهد بحرین برای تقویت رشد و توسعه فناوری‌های بلاک چین در سراسر منطقه خلیج فارس است.

این همکاری با پشتیبانی برنامه لانچ‌پد Web3 stc، شبکه Aleph Zero را با استقرار گره‌های اعتبارسنجی تقویت می‌کند و در نتیجه زیرساخت بلاک چین را با قابلیت‌های دیجیتال قوی stc بحرین تقویت می‌کند.

این مشارکت نه تنها ارائه‌های زیرساخت بحرین را گسترش می‌دهد، بلکه از شبکه‌ای که به دلیل تمرکز بر حریم خصوصی، مقیاس‌پذیری، امنیت و سرعت متمایز است، قویاً پشتیبانی می‌کند.

2024-04-16 14:10:06