شرکت NeuroMesh پیشروی عصر جدید هوش مصنوعی با یک پروتکل آموزشی توزیع شده

شرکت NeuroMesh، یک پیشگام در هوش مصنوعی، رونمایی از پروتکل آموزشی هوش مصنوعی توزیع شده خود را معرفی کرد که می تواند دسترسی جهانی و همکاری در توسعه هوش مصنوعی را متحول کند.

این شرکت با پذیرش چارچوب غیرمتمرکز DePIN، شکاف بین تقاضا برای آموزش مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی و GPUهای توزیع شده را پر می‌کند.

این ابتکار با هدف تقویت جامعیت در توسعه هوش مصنوعی، تسهیل مشارکت در بخش‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی است.

چشم انداز آنها این است که هر توسعه دهنده و سازمانی را بدون توجه به مکان یا منابع، به توانایی آموزش و استفاده از مدل های پیشرفته هوش مصنوعی مجهز کنند.

2024-04-12 14:48:03