طالبان ۸ تریدر را به دلیل نگهداری و استفاده از رمزارزها زندانی کرد

طالبان ۸ تریدر را به دلیل نگهداری و استفاده از رمزارزها زندانی کرد

دولت افغانستان، ۸ تریدر ارزهای دیجیتال را در هرات دستگیر کرده است.

یکی از این تریدرها به شرط ناشناس ماندن به وب‌سایت crypto‌‌.‌‌news گفته است که در ماه مه نیروهای طالبان او و ۷ نفر دیگر را به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال دستگیر کرده‌اند.

او افزود که آنها به مدت ۲۸ روز در زندان مرکزی هرات زندانی بوده‌اند.

گفتنی است که بانک مرکزی افغانستان در سال ۲۰۲۲ استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است.

2024-07-03 13:22:07