فارکستر به ارزش ۱ میلیارد دلار می رسد

فارکستر به ارزش ۱ میلیارد دلار می رسد

پلتفرم رسانه اجتماعی مبتنی بر رمزارز، Farcaster، رشد سریعی را تجربه کرده است و به ۵۰۰۰۰ کاربر فعال روزانه و ارزش گذاری ۱ میلیارد دلار رسیده است.

این موفقیت بحث هایی را در جامعه Web3 در مورد محرک های محبوبیت آن و نقش سرمایه گذاری خطرپذیر در صعود آن برانگیخته است.

داده‌های Dune Analytics، پلتفرم تجمیع داده‌های زنجیره‌ای، نشان می‌دهد که فارکستر سه‌شنبه گذشته به بیش از ۵۰۰۰۰ کاربر فعال رسیده است.

کاربران در طول روز کمتر از ۳۰۰۰۰ تعامل در این پلتفرم ایجاد کردند.

با این حال، تعداد تعاملات نشان دهنده کاهش ۸۳ درصدی نسبت به اوج پلتفرم حدود دو ماه پیش است.

2024-06-18 18:36:33