فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر نداد

فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر نداد

بانک مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که علیرغم فشارهای سیاسی فزاینده برای تغییر مسیر، نرخ بهره خود را تغییر نخواهد داد.

در یک بیانیه مطبوعاتی، بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اشتغال و توسعه اقتصادی «به قوت خود باقی مانده» در حالی که تورم تنها «پیشرفت متوسطی» را به سمت هدف ۲ درصدی خود داشته است.

این بیانیه می افزاید: «کمیته آماده خواهد بود تا موضع سیاست پولی را در صورت بروز خطراتی که می تواند به دستیابی به اهداف کمیته لطمه بزند، تنظیم کند.»

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که اداره آمار کار ایالات متحده آخرین ارقام تورم شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر کرد که نشان می دهد تورم سالانه در ماه مه ۳.۳ درصد بوده است.

2024-06-14 16:28:00