فرانکلین تمپلتون ETF اتریوم را راه اندازی کرد

شرکت مدیریت دارایی فرانکلین تمپلتون صندوق قابل معامله در مبادلات اتریوم خود را راه‌اندازی کرده است که «Franklin Ethereum TR Ethereum ETF» نامیده می‌شود و با کد EZET کدگذاری می‌شود.

این یک جنبه حیاتی از ETF ها است، زیرا امکان تنظیم عرضه سهام ETF را در پاسخ به تقاضا فراهم می کند و به حفظ قیمت بازار ETF نزدیک به ارزش خالص دارایی آن کمک می کند.

2024-04-27 16:59:50