فروش نودهای Aethir نقطه عطفی در تمرکززدایی است

پلتفرم Aethir، یک نیروی پیشرو در رایانش ابری GPU، بیش از ۶۶۰۰۰ مجوز Checker Node به ارزش بیش از ۲۹۰۰۰ اتریوم را از طریق فروش عمومی نود بین بیش از ۲۰۰۰۰ خریدار توزیع کرده است.

پلتفرم Aethir با توزیع نودهای فروخته شده بین خریداران به تمرکززدایی کامل دست یافته است.

اولین دسته از مجوزهای Checker Node NFT در ۱۲ آوریل بین اعضای انجمن توزیع شد.

2024-04-13 15:55:33