خیز بلند فولکس‌واگن برای ورود به حوزه هوش مصنوعی

فولکس‌واگن و تأسیس AI Lab: هوش مصنوعی در خودروها

گروه فولکس‌واگن اخیراً یک شرکت جدید با نام AI Lab راه‌اندازی کرده است. این شرکت که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند، هدفش اتصال خودروها به سیستم‌های دیجیتال خارجی و بهبود تجربه کاربری مشتریان است. به گفته طرفداران فولکس‌واگن، AI Lab با همکاری با صنعت فناوری و ایجاد نمونه‌های اولیه دیجیتال برای خودروها، به توسعه هوشمندی خودروها می‌پردازد. مدیرعامل فولکس‌واگن-پورشه، اولیور بلوم، اظهار داشته است که هدف اصلی AI Lab، اتصال خودروها به سیستم‌های خارجی است. وی گفته است: «ما می‌خواهیم با اتصال خودروها به سیستم‌های دیجیتال خارجی، آن‌ها را هوشمندتر و تجربه بهتری در استفاده از محصول ایجاد کنیم. همکاری با شرکت‌های فناوری برای ما بسیار مهم است و قصد داریم در آینده این همکاری را هم از نظر سازمانی و هم از نظر فرهنگی بهبود بخشیم.» این تصمیم می‌تواند نشان‌دهنده حرکت فولکس‌واگن به سمت یک ترکیب نرم‌افزار کمک راننده فعلی با زیرساخت‌های خارجی باشد.

2024-03-08 06:45:16