قیمت بیت کوین می تواند ظرف سه ماه به ۱۴۰۰۰۰ دلار برسد

قیمت بیت کوین می تواند ظرف سه ماه به ۱۴۰۰۰۰ دلار برسد

عملکرد دو چرخه قبلی ممکن است نشان دهد که قیمت بیت کوین پس از شکستن بالاترین رکورد قبلی به کجا می رود.

در چرخه سال ۲۰۱۳، قیمت بیت کوین به سقف قیمتی ۱،۱۳۰ دلار رسید، اما تا مارس ۲۰۱۷ نتوانست از این سقف عبور کند.

با این‌حال، ۳ ماه پس از آن، قیمت بیت کوین دو برابر شد.

زمانی که سقف قیمتی ۲۰,۰۰۰ دلار در دسامبر ۲۰۲۰ شکسته شد، قیمت بیت کوین در عرض یک ماه ۲ برابر شد.

سقف قیمتی ۶۹,۰۰۰ دلار نیز در سال ۲۰۲۱ در ماه مارس شکسته شد، بنابراین قیمت بیت کوین می‌تواند طبق تاریخ چرخه‌ها حدوداً تا ۱۴۰,۰۰۰ دلار در طول چند ماه آینده صعود کند.

2024-05-24 12:53:47