کدام پروژه‌های پرپتانسیل شانس حضور در لانچ پول آتی بایننس را دارند؟

لیست نامزدهای لانچ پول بایننس برای آینده

شرکت تجزیه‌وتحلیل ارزهای دیجیتال Layergg فهرستی از پروژه‌های آلت کوینی که در آینده می‌توانند از طریق لانچ پول بایننس در این پلتفرم لیست شوند را تهیه کرده است. معیارهایی که برای ارزیابی نامزدهای لانچ پول بایننس در نظر گرفته می‌شوند، شامل تأیید راه‌اندازی توکن، ایردراپ‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری یا ارتباط آن‌ها با Binance Labs می‌شود. این شرکت پروژه‌های زیر را به‌عنوان نامزدهای احتمالی لانچ پول بعدی بایننس عنوان کرده است: Xterio: دارندگان NFTهای Overworld، اکوسیستم Xterio، توکن‌های XTER را دریافت خواهند کرد. شبکه Polyhedra: یک ایردراپ در حال انجام در OKX Web3 Cryptopedia S11 دارد. SkyArk Chronicles: رویداد ضرب Genesis NFT آن به‌زودی برگزار خواهد شد. Kinza Finans: اپلیکیشن KZA Point Farming خود را راه‌اندازی کرد. KiloEx: اپلیکیشن فارمینگ ایردراپ خود را لانچ کرد. QnA3.AI: رویداد فارمینگ اعتباری آن آغاز شده است. Gomble Games: رویداد ایردراپ فصل اول آن آغاز شده است. Web3Go: اولین دور از ایردراپ آن قرار است در ماه فوریه برگزار شود. Heroes of Mavia: ایردراپ توکن MAVIA را به‌زودی عرضه می‌کند. MyShell: رویداد فارمینگ امتیازات آن آغاز شده است.

2024-03-08 06:38:28