مدیر مالی سابق Terraform Labs به حبس ابد محکوم می‌شود

مدیر مالی سابق Terraform Labs به دلیل جرایم مالی به حبس ابد محکوم می‌شود

هان چانگ جون، مدیر مالی سابق Terraform Labs، به دلیل جرایم مالی، تحویل کره جنوبی داده شده و ممکن است به حبس ابد محکوم شود. پلیس مونته‌نگرو امروز گزارش داد که هان چانگ جون، مدیر ارشد مالی سابق Terraform Labs، ممکن است باقی عمر خود را به دلیل جرایم مالی در زندان بگذراند. با توجه به مراحل قانونی، هان به کره جنوبی تحویل داده شده، جایی که او با اتهامات زیادی در رابطه با خدمات سرمایه‌گذاری مالی و بازارهای سرمایه مواجه است. هان چانگ جون امروز توسط افسران پلیس اینترپل NCB و یگان ویژه پلیس به مقامات قضایی و پلیس کره جنوبی به‌منظور رسیدگی به جرایم متعدد تحویل داده شد. وی احتمالاً به دلیل اتهامات مطرح شده، به حبس ابد محکوم می‌شود. هان و دو کوان، بنیان‌گذاران Terraform Labs، در ماه مارس سال گذشته درحالی‌که سعی داشتند با مدارک جعلی سفر کنند، دستگیر شدند. هر دو در ماه‌های بعد به چهار ماه حبس محکوم شدند.

2024-03-08 06:47:40