مرحله بعدی توکنیزه کردن به یکپارچه سازی داده های دنیای واقعی نیاز دارد

محققان اوراکل چین لینک معتقدند که مدیران دارایی فرصت قابل توجهی برای رسیدن به توکن‌ سازی دارند، زیرا زیرساخت‌های دارایی‌های مالی در حال دیجیتالی شدن هستند.

در یک گزارش صنعتی با عنوان Beyond Token Issuance، پلتفرم اوراکل چین لینک توضیح داد که این فرصت در کجا نهفته است و چگونه قابلیت همکاری و داده های دنیای واقعی می تواند ارزش دارایی های توکنیزه شده را باز کند.

2024-04-25 16:51:54