رئیس بانک مرکزی نیوزلند: بیت کوین جایگزین یا مکملی برای ارزهای سنتی نیست

مشروعیت بیت کوین و استیبل کوین‌ها در نظر رئیس بانک مرکزی نیوزلند

بیت کوین و استیبل کوین‌ها به نظر آدریان اور، رئیس بانک مرکزی نیوزلند، جایگزین یا حتی مکملی برای ارز بانک مرکزی نیستند. اور در یک کمیته پارلمانی اظهار داشت: بیت کوین وسیله مبادله، ذخیره ارزش یا واحد پولی نیست، اما افراد در تلاش هستند تا از آن به این صورت استفاده کنند. هرچند بیت کوین اهداف دیگری دارد، اما نمی‌تواند جایگزین یا حتی مکملی برای ارز بانک مرکزی باشد. در مورد استیبل کوین‌ها نیز، اور اظهار داشت که آنها پایدار نیستند و پایداری آنها تنها به وضعیت مالی شرکت صادرکننده بستگی دارد. در پی این بیانیه، بانک مرکزی نیوزلند نظارت خود را بر روی استیبل کوین‌ها و ارزهای دیجیتال افزایش داده است به دلیل وضعیت نامشخص و خطرات احتمالی که می‌توانند برای سیستم مالی ایجاد کنند. ایان وولفورد، مدیر پولی بانک مرکزی نیوزلند، بر اهمیت احتیاط در برخورد با این دارایی‌ها تأکید کرد و نیاز به داده‌ها و نظارت بیشتر را برای بهبود درک آنها بیان کرد. بانک مرکزی نیوزلند همچنان در مراحل اولیه بررسی ارز دیجیتال خود است تا تصمیم بگیرد آیا می‌تواند آن را در کنار پول نقد معرفی کند یا خیر.

2024-03-08 06:51:34