توقف معامله CFD در سهام والمارت S-WMT بروکر IFCMarkets

معاملات CFD در سهام S-WMT متوقف می‌شود

در اطلاعیه‌ای از سوی بروکر IFCMarkets، اعلام شده است که به دلیل رویداد شرکتی Wal-Mart Stores, Inc، معاملۀ CFD در سهام S-WMT از تاریخ 16 فوریه 2024 به طور موقت متوقف خواهد شد. تمامی معاملات بازار S-WMT با قیمت کلوز 15 فوریه 2024 بسته خواهند شد. همچنین باید ذکر کرد که معامله S-WMT در آینده مجاز خواهد شد.

2024-03-08 06:52:21