نگاهی تازه به آینده بیت کوین با توجه به اظهارات کتی وود

افکار مثبت کتی وود درباره بیت کوین و آینده آن، نشان دهنده اعتقادات ثابت و حمایت مداوم وی از اهداف قیمتی بالاست. در طول سال‌ها، کتی وود چندین بار هدف قیمتی بیت کوین را تغییر داده است. در ابتدا، هدف او برای سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۰ هزار دلار و ۵۰۰ هزار دلار بود، اما سپس این مقدار را به ۱/۵ میلیون دلار افزایش داد. این رقمی است که وی چندین بار از آن حمایت کرده است.

حال، برای مشاهده ارزش سرمایه‌گذاری در بیت کوین با توجه به اهداف قیمتی مختلف کتی وود، فرض کنید شما امروز هزار دلار بیت کوین بخرید. با توجه به قیمت فعلی ۴۳،۴۰۳ دلاری، شما تقریباً ۰/۰۲۳۰ بیت‌کوین دریافت می‌کنید. اما اگر بیت کوین به توقع کتی وود به ۱ میلیون دلار برسد، سرمایه‌گذاری شما ۲۳ هزار دلار خواهد شد که نشان‌دهنده یک سود ۲۲۰۰ درصدی است.

در ادامه، به اعداد و ارقامی که در گزارش Ark Invest برای بیت کوین ارائه شده است، نگاهی می‌اندازیم. در حالت بازار خرسی و با قیمت ۲۵۸،۵۰۰ دلار، سرمایه شما به ۵۹۴۶/۶۵ دلار تبدیل می‌شود و افزایش سرمایه شما حدود ۴۹۴/۷ درصد است. در حالت پایه و با قیمت ۶۸۲ هزار دلار، سرمایه شما به ۱۵،۶۸۶ دلار تبدیل می‌شود و افزایش سرمایه شما حدود ۱۴۶۸/۶ درصد است. در حالت بازار گاوی و با قیمت ۱،۴۸۰،۰۰۰ دلار، سرمایه شما به ۳۴،۰۴۰ دلار تبدیل می‌شود و افزایش سرمایه شما حدود ۳،۳۰۴ درصد است.

2024-03-08 06:29:21