ورلدکوین دستور توقف عملیات در هنگ کنگ را صادر کرد

ورلدکوین دستور توقف عملیات در هنگ کنگ را صادر کرد

دفتر کمیسر حریم خصوصی برای داده های شخصی (PCPD) هنگ کنگ تحقیقات خود را در مورد پروژه وُرلدکوین به پایان رسانده است و مشخص کرده است که عملیات آن در هنگ کنگ قانون داده های شخصی آن (PDPO) را نقض می کند.

کمیسیون به بنیاد ورلدکوین دستور داد که فوراً تمامی عملیات این پروژه در هنگ کنگ که شامل اسکن و جمع‌آوری تصاویر چشم و چهره از طریق دستگاه‌های اسکن عنبیه می‌شود را متوقف کند.

این نهاد اعلام کرده که جمع‌آوری تصاویر چهره برای تأیید هویت انسانی افراد غیرضروری بود و ورلدکوین اطلاعات کافی در مورد سیاست‌ها و شرایط خود ارائه نکرده بود.

2024-05-23 12:32:54