پیتر شیف قدرت خریداران ETF بیت کوین را تایید می کند

پیتر شیف قدرت خریداران ETF بیت کوین را تایید می کند

مفسر مالی و منتقد بیت کوین پیتر شیف در پست اخیر در X بینشی از دارایی دیجیتال پیشرو در جهان ارائه کرد.

طبق برداشت وی، سقوط قیمت بیت کوین به زیر سطح فعلی سقوط نخواهد کرد زیرا خریداران ETF بیت کوین هنوز وحشت زده نشده اند.

شایان ذکر است، شیف فعالیت تجاری نهنگ های بیت کوین ETF را ارزیابی کرد.

معیارهای موجود نشان می دهد که این دارندگان بزرگ از افت اخیر قیمت بیت کوین به زیر سطح ۶۰۰۰۰ دلار در چند روز گذشته نگران نیستند.

2024-07-07 21:14:21