ادوارد اسنودن: یک کشور جدید اخیراً بیت‌ کوین خریده که امسال نام آن فاش می‌شود

پیش‌بینی جدید درباره خرید بیت‌کوین توسط یک کشور جدید

ادوارد اسنودن، که در زمینه اطلاعات کامپیوتر مشاوره می‌دهد، اظهار داشته است که یک کشور جدید اخیراً بیت‌کوین خریده و هنوز آن را به طور عمومی اعلام نکرده است. او پیش‌بینی کرده است که این کشور ایالات متحده است. اسنودن پیش‌بینی جدیدی درباره بیت‌کوین منتشر کرده است، اما این پیش‌بینی به قیمت بیت‌کوین مربوط نیست. بنا بر گفته او، در این سال مشخص خواهد شد که کدام کشور بیت‌کوین را بدون اعلام عمومی خریداری کرده است.

ادوارد اسنودن که در سال ۲۰۱۳ توانست اطلاعات بسیار محرمانه‌ای را از آژانس امنیت ملی فاش کند، اکنون خودداری می‌کند تا اعلام کند کدام کشور بیت‌کوین را خریده است. این می‌تواند برای جامعه رمزارزها خبر مهمی در سال جاری باشد یا می‌تواند تحریکی برای نشت اطلاعات بزرگ تفسیر شود. با این حال، طبق گفته او، در سال ۲۰۲۴ مشخص خواهد شد کدام کشور راه السالوادور که در سپتامبر ۲۰۲۱ بیت‌کوین را قانونی کرده است، دنبال کرده است. صحت این خبر برای جامعه رمزارزها بسیار اهمیت دارد؛ زیرا ایالات متحده هنوز مقررات واضحی در مورد ارزهای دیجیتال تصویب نکرده است. با این حال، اگر واقعاً ایالات متحده بیت‌کوین را خریده و از آن خبری نیست، این با سیاست‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار در تضاد خواهد بود که در برابر شرکت‌های رمزارزی تشدید شده است.

2024-03-08 07:05:37