آیا در پایان سال جاری شاهد بیت کوین ۱۲۰ هزار دلاری خواهیم بود؟

پیش‌بینی هنریک زبرگ: بیت کوین به ۱۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید

هنریک زبرگ، تحلیلگر معروف و تریدر بازارهای مالی، با توجه به شرایط و چارت قیمت بیت‌کوین، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۰ هزار دلار خواهد رسید. او اظهار داشته است که تحلیل‌هایش بر پایه شباهت‌ها و الگوهایی است که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ مشاهده شده است و تأکید دارد که فاز اصلاحی فعلی بیت کوین با آن دو سال یکسان است. به نظر زبرگ، ارزش بیت کوین در اواخر سال ۲۰۲۴ دوباره افزایش خواهد یافت. او با ارائه چارت قیمت بیت‌کوین، پیش‌بینی خود را تأیید کرده و الگوها و سطوح کلیدی را به تصویر کشیده است که از چشم‌انداز خوش‌بینانه او حمایت می‌کنند. تحلیل او بر روی این چارت، یک مسیر صعودی احتمالی را برای این ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

2024-03-08 06:39:07