آیا در سال ۲۰۲۴ شاهد کاهش نرخ بهره خواهیم بود؟ تحلیلگران چه می‌گویند؟

پیش بینی کاهش نرم نرخ بهره در سال ۲۰۲۴

بعد از اتمام سال گذشته که با افزایش نرخ بهره و رشد اقتصادی کمی رخ داد، سوالی که برای سال ۲۰۲۴ بین تحلیلگران مطرح شده است این است که آیا امسال شاهد کاهشی نرم در نرخ بهره و سیاست‌های پولی خواهیم بود؟ نظرات تحلیلگران درباره رشد اقتصادی متفاوت است. بانک آمریکا معتقد است که احتمالاً نرخ بهره به طرز نرمی کاهش خواهد یافت و رشد مثبت و تولید ناخالص داخلی (GDP) با افزایش ۱/۴ درصدی مواجه خواهد شد. تحلیلگران بانک ولز فارگو، رکود اقتصادی را برای ابتدای سال پیش‌بینی کرده‌اند و سپس انتظار رشد ۰/۷ درصدی GDP را دارند. کامنولث فاینانشیال امیدوار است که رشد سالانه ۳/۷۵ درصدی GDP را ببیند. با این حال، این رشد به عوامل مختلفی مانند سیاست‌های پولی و مالی، عرضه و تقاضا، شرایط بازار کار و سایر عوامل جهانی وابسته است.

2024-03-08 06:26:56